Algemene voorwaarden Floorify

ESSENTIELE ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden met betrekking tot onze vinyl vloeren in samenwerking met Floorify.

“Wij garanderen u een commerciële garantie op de verkochte producten die langer is dan de wettelijk vereiste garantieperiode. We verbinden ons ertoe om eventuele gebreken of defecten die binnen de commerciële garantieperiode optreden, naar best vermogen en binnen redelijke termijnen te verhelpen of te vervangen, zonder extra kosten voor u. Deze uitgebreide commerciële garantie doet geen afbreuk aan enige wettelijke rechten die u mogelijk heeft.”

“Wij bieden u een adequate after-sales service met betrekking tot de aangekochte producten. Deze service omvat, maar is niet beperkt tot, technische ondersteuning, reparatie, onderhoud, en vervanging van de producten indien nodig. We streven ernaar om aan alle serviceverzoeken te voldoen binnen een redelijke termijn en met de hoogst mogelijke kwaliteit.”

“Wij benadrukken het belang van een correct gebruik en onderhoud van de producten door u. Wij moedigen u aan om de producten volgens de bijgeleverde instructies te gebruiken en regelmatig te onderhouden om optimale prestaties en duurzaamheid te waarborgen. Het nalaten van adequaat gebruik en onderhoud kan de garantievoorwaarden beïnvloeden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of defecten veroorzaakt door onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud van de producten door u. Het is uw verantwoordelijkheid om zich bewust te zijn van en te handelen in overeenstemming met de richtlijnen voor gebruik en onderhoud van de producten.”

“U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor alle klachten en zorgen met betrekking tot de producten We verbinden ons ertoe om uw klachten binnen een redelijke termijn te behandelen en ze naar behoren af te handelen. We streven naar een transparante en eerlijke communicatie bij het afhandelen van uw klachten, met als doel uw tevredenheid als klant te waarborgen.”

“De betaling moet worden voltooid via een van de betaalmethoden ondersteund door Mollie Payments. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken betaalmethoden te wijzigen of te beperken.”

Algemene voorwaarden Floorify
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x